برچسب: ایزو 13485 pdf

ایزو 13485 pdfایزو 13485 pdf

مهندس زهابی اخذ ایزو 13485 در کوتاهترین زمان پشتیبانی : 09166970576 ایزو 13485 pdf متن فارسی استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ ویرایش ۲۰۱۶ ( ISO 13485:2016 ). استاندارد بین المللی ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶ الزاماتی رابرای سیستم مدیریت کیفیت مشخص میکند . ایزو 13485:2016 (ISO 13485: 2016) استانداردی برای یک سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی