برچسب: تجزیه و تحلیل داده ها در ایزو 13485

تجزیه و تحلیل داده ها در ایزو 13485.تجزیه و تحلیل داده ها در ایزو 13485.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید. هدف روش اجرايي ایزو 13485 هدف اين روش اجرايي، تشريح روش اجرايي تحليل داده‌ها در شركت مي‌باشد. دامنه روش اجرايي ایزو 13485 اين روش اجرايي براي استفاده از تحليل داده‌ها جهت بررسي ميزان دستيابي به اهداف شركت و تحليل آمار توليد و