برچسب: تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی چیست؟

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی چیست.تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی چیست.

تکنیکال فایل کالای پزشکی تکنیکال فایل محصول پزشکی یا همان پرونده فنی ، این اصطلاح بیشتر از همه در اداره تجهیزات پزشکی ایران شنیده می شود . مطابق با قوانین ، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی موظف به دریافت پروانه تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران می باشند. در این مرحله کارشناس