برچسب: تکنیکال فایل ماسک جراحی

تکنیکال فایل ماسک جراحیتکنیکال فایل ماسک جراحی

ماسک پزشکی ماسک پزشکی نوعی محافظ فیزیکی در برابر میکروب های عفونی و ویروسی بوده  و برای  افزایش ایمنی بدن و جلوگیری از انتقال میکروارگانیسم های موجود در هوا در اماکن پر تردد و شلوغ استفاده میشود. بدلیل  آلودگی بالا و وجود ویروس های همچون کرونا و سارس، استفاده از