برچسب: دانلود روش اجرايي كنتـرل مستندات و سوابق تکنیکال فایل

روش اجرايي كنتـرل مستندات و سوابق تکنیکال فایل.روش اجرايي كنتـرل مستندات و سوابق تکنیکال فایل.

روش اجرايي كنتـرل مستندات و سوابق روش كد گذاري مستندات و سوابق تکنیکال فایل دامنه اين روش، كليه مستندات موجود در شركت مي‌باشد. كدينگ مستندات شركت از تركيبي از 13 حرف و عدد به شرح زير مي باشد 16 الی 18 14 الي 15 11 الي 12 10 9 8