برچسب: دانلود مستر لیست ایزو 13485

دانلود مستر لیست ایزو 13485دانلود مستر لیست ایزو 13485

مستر لیست ایزو 13485 چیست ؟ دانلود مستر لیست ایزو 13485 مشاوران ایزو 13485 جهت پیاده سازی این استاندارد در شرکت های تجهیزات پزشکی می بایست یک لیست کلی از مستندات خود یا مستر لیست ایزو 13485 به ممیزی کننده ها ارئه دهند که این لیست در معنای بین الملی