برچسب: دانلود پکیج مستندات ایزو 13485 2016، دانلود

دانلود پکیج مستندات ایزو 13485 2016دانلود پکیج مستندات ایزو 13485 2016

  برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید. مستندات ایزو 13485 مستندات ایزو 13485 شامل مستندات و سوابق الزم شده در استاندارد ISO 13485:2016 جهت پیاده سازی ایزو 13485 یا انتقال سیستم مدیریتی به سیستم مدیریت کیفیت در تجیهزات پزشکی در این مطلب آمده است.استاندارد ISO 13485:206 بر اساس ISO