برچسب: دریافت iso 13485

دریافت iso 13485دریافت iso 13485

فرآیند صدور گواهینامه ایزو 13485 چیست؟ ایزو 13485 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را برای یک سازمان که باید توانایی ارائه دستگاه های پزشکی را تضمین کند و نیازهای مشتری و الزامات قانونی مربوط به خدمات دستگاه های پزشکی را مد نظر قرار دهد، پوشش می دهد. هدف اصلی این