برچسب: دستورالعمل پایش محیط کار در ایزو 13485

دستورالعمل پایش محیط کاردر ایزو 13485دستورالعمل پایش محیط کاردر ایزو 13485

هدف و دامنه ایزو 13485 پزشکی : هدف از تدوين اين روش اجرائي پاكيزگي محيط كار و پايش آن مي باشد و دامنه شمول آن كليه واحدهاي توليد و مرتبط باساخت محصولات شركت مي باشد  . مراجع : — تعاريف : — اقدامات : مواردي كه بايستي در رابطه با