برچسب: دوره آموزشی ایزو 13485

دوره آموزشی ایزو 13485دوره آموزشی ایزو 13485

در این دوره شما با مراحل اخذ ایزو 13485 آشنا میشوید روال آموزشی : هدف از استقرار ایزو 13485 آشنایی با شرکت های گواهی دهنده ایزو 13485 آشنایی با مستندات ایزو 13485 پیاده سازی ایزو 13485 فرم های ایزو 13485 مراحل اخذ iso 13485 متن استاندارد iso 13485:2016 روش اجرایی