برچسب: طراحی و نقشه کشی با سالیدورک (solid work)

طراحی و نقشه کشی باسالیدورکطراحی و نقشه کشی باسالیدورک

SolidWorks سالیدورکس یک نرم افزار یبسیار پیشرفته مهندسی طراحی به منظور طراحی سازه های صنعتی به صورت سه بعدی به کمک رایانه است که بر روی سیستم عامل ویندوز اجرا می‌شود و توسط شرکت فرانسوی داسو سیستمز ساخته شده و همچنان توسعه داده می‌شود. در حال حاضر نرم‌افزار سالید ورکس