برچسب: طراحی و نقشه کشی با کتیا (catia)

طراحی و نقشه کشی با نرم افزار کتیاطراحی و نقشه کشی با نرم افزار کتیا

نرم افزار CATIA «کتیا» یک از قویترین نرم افزارهای طراحی،تولید و تحلیل به کمک کامپیوتر یا CAD/CAM/CAE در جهان مبیاشد که اکنون به عنوان یهترین نرم افزارهای CAD/CAM/CAE در سطح جهانی به صورت وسیع مورد استفاده قرار میگیرد. CATIA مخفف جمله computer Graphic Three-Dimension Interactive Application می باشد ، که