برچسب: لیست بیمه تامین اجتماعی

لیست بیمه تامین اجتماعیلیست بیمه تامین اجتماعی

مهندس زهابی مشاور مالی و مالیاتی پشتیبانی 09166070576 لیست بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه باید آن را ارسال گردد همه شرکت‌هایی که دارای کد کارگاهی بیمه هستند و کارگر و کارمند دارند، باید کارگران و کارمندان خود را بیمه کنند. همچنین اینکه آخر هر ماه، لیست بیمه را به