برچسب: مشاوره ورزشی، تناسب اندام و بدنسازی بانوان

مشاوره ورزشی،تناسب اندام و بدنسازی بانوانمشاوره ورزشی،تناسب اندام و بدنسازی بانوان

مشاوره ورزشی شناخت از فواید ورزش و اعمال آن در زندگی نکاتی مهم در مورد ورزش بانوان تمرینات منظم ورزشی دارای فواید مشابهی در زنان و مردان است.یعنی کاهش فشار خون،پایین آوردن تعداد ضربان قلب و افزایش ظرفیت هوازی همراه با کاهش درصد چربی بدن،تمام تمام موارد فوق به پیشگیری