برچسب: نسبت های مالی در حسابداری

نسبت های مالی درحسابدارینسبت های مالی درحسابداری

آشنایی با انواع نسبت مالی در حسابداری فرمول نسبت های مالی در حسابداری یکی از مهم­‌ترین و اصلی­‌ترین وظایف حسابداران، محاسبه و بررسی نسبت مالی شرکت‌ها و ادارات است. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، شیوه‌­های مختلفی دارد و استفاده از نسبت‌های مالی در این تجزیه و تحلیل‌ها، از روش‌های مطلوب