برچسب: نقشه کشی ساختمان

نقشه کشینقشه کشی

نقشه کشی ساختمان «نقشه کشی با اتوکد» برای شروع یک پروژه ساختمانی پس از مطالعات اولیه نیاز به نقشه ساختمان است امر نقشه کشی آن قدر حائز اهمیت است که سابقه چند هزار ساله در معماری ایران و جهان دارد در گذشته های دور ایرانیان برای ساخت شهر و خانه