برچسب: نگهداری و تعمیرات در ایزو 13485

نگهداری و تعمیرات درایزو 13485نگهداری و تعمیرات درایزو 13485

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید. 1. هدف ایزو 13485 هدف از نگارش این دستورالعمل تشریح نحوه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت می باشد. 2. دامنه کاربرد ایزو 13485 دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل نگهداری و تعمیرات کلیه ماشین آلات تولیدی می باشد.