برچسب: Technical file چیست

Technical file چیست ؟Technical file چیست ؟

واژه انگلیسی technical file به معنی فایل فنی می باشد . دانلود آخرین ویرایش تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی. technical file یا فایل فنی و تکنیکال فایل ابتدا در کشورهای توسعه یافته جهت تولید محصولات با حساسیت بالا که با جان انسان سروکار داشتند اجباری شد. هم اکنون اداره کل تجهیزات

Technical fileچیستTechnical fileچیست

مستندات فنی تکنیکال فایل (Technical file) چیست و شامل چه بخش هایی می گردد؟ مستندات فنی یا Technical file محتوی کلیه اسناد تولید یک محصول بوده که به طور کلی مشتمل بر بخش های: معرفی شرکت و مدارک همراه، الزامات اساسی و احراز انطباق محصول، شرح محصول، برچسب و مدارک