فرم کنترل کيفيت نهايي محصول

وضعیت: درحال فروش
 200.000

کنترل کيفيت نهايي محصول چیست ؟

قبل از بسته بندی کالا فرمی را واحد کنترل کیفی آماده می کند که آیتم هایی برای کنترل کیفی نهایی کالا در آن درج شده است