بروزرسانی مستمر محصولات و مطالب

در حال نمایش 211 نتیجه

مكان گيرنده

opc محصول

ریال300.000
٪50
تکنیکال فایل زهابی

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی

قیمت اصلی ریال8.000.000 بود.قیمت فعلی ریال3.990.000 است.

کنترل عملیات

ریال160.000
مكان گيرنده

شرح وسیله

ریال150.000
مكان گيرنده

تعهدنامه ها

ریال150.000

چارت سازمانی

ریال100.000
٪60
ایزو 13485 زهابی

مجموعه مستندات سازمانی ایزو 13485

قیمت اصلی ریال10.000.000 بود.قیمت فعلی ریال3.990.000 است.
مكان گيرنده

فرم FMEA

ریال120.000
مكان گيرنده

فرم شرح وظایف

ریال120.000
مكان گيرنده

نظرسنجی

ریال260.000
مكان گيرنده

کالیبراسیون

ریال200.000
مكان گيرنده

خط مشی کیفیت

ریال150.000
مكان گيرنده

پایش محیط کار

ریال140.000