فهرست مواد اولیه و لیست تامین کنندگان ( BOM )

وضعیت: درحال فروش
150.000

فهرست مواد اولیه چیست ؟

یک سازمان در زمان ورود مواد اولیه به کارخانه اش می بایستی فهرستی از مواد اولیه و تامین کنندگان آن مواد را تهیه کند تا در زمان مراجعه اقدام به ردیابی آنها بنماید

اداره کل بالا دستی در قالب مستندات تکنیکال فایل اقدام به جمع آوری فهرست مواد اولیه و توضیحات مربوط به آن میکند

در این فهرست مسئول فنی شرکت اقدام به تشریح خصوصیات مختلف محصول می نماید

این فایل طبق آخرین ویرایش تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی تهیه شده است