مستندات کنترل محصول نامنطبق

وضعیت: درحال فروش
420.000

بررسی اجمالی
مستندات کنترل محصول نامنطبق

مستندات کنترل محصول نامنطبق (تکنیکال فایل)

در روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق دستورالعمل و روش ها و فرم هایی فراهم شده است که بتوان محصولی که انتظارات فنی و کیفی مورد نظر را نتوانسته پاس کند از محصولات دیگر جدا شود و منتظر اقدامات لازم توسط واحد مدیریت کیفیت بماند.

1- هدف :
هدف از تهيه اين روش اجرايي مشخص نمودن چگونگي فراخواني وبرخورد با محصول نامنطبق كه توزيع شده‌اند، است .
2- دامنه كاربرد :
كليه محصولات نامنطبق توزيع شده.
3- مسئوليت اجرا :
مسئوليت اصلي اجراي اين روش برعهده نماينده مديريت مي‌باشد .
4- شرح :
در صورت مشخط شدن موارد عدم انطباق روي محصول ارسالي براي مشتريان ( نانوائي ها و ساير مشتريان مطابق روش اجرايي فروش )، جهت فراخواني محصولات نامنطبق ، مطابق فرم محصول فراخوان شده ، مشخصات و موارد عدم انطباق محصولات نامنطبق ارسال شده و نحوه اطلاع رساني جهت جمع اوري تعيين مي گردد، سازمان بر اساس ليست ارسال روزانه آرد به مشتريان شامل نانوائي ها و ساير محلهاي ارسالي ، با اعلام به سازمان غله نسبت به اطلاع رساني و جمع آوري محصول نامنطبق اقدام مي نمايد .
كليه كيسه هاي آرد ارسالي مطابق روش اجرايي شناسايي و رد يابي داراي ليبلي محتوي تاريخ توليد و ساير مشخصات بوده كه از اين طريق
درمحل مشتري قابل شناسايي و رديابي مي باشد .
محصول جمع آوري شده مطابق روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه جهت بررسي و بوجود آمدن علل عدم انطباق بررسي ميگرددو جهت اصلاح و جلوگيري از تكرار آن اقداماتي لازم صورت مي گيرد. جهت دسترسي سريع به مشتريان در مواقع فراخواني محصول ، ليستي از مشتريان ( نانوايي ها و سايرين ) بر اساس اعلان سازمان آرد و غله مطابق فرم ليست مشتريان ( ……….. ) تهيه و نگهداري مي گردد.
6- ضمائم :
فرم ليست مشتريان عمده
فرم محصول فراخوان شده