کنترل کیفی

وضعیت: درحال فروش
برچسب:

کنترل کیفیت چیست ؟

کنترل کیفیت بدون پیگیری مداوم بی معناست چون که ویژگی های هر محصول یا فرآیند تنها به کنترل نیاز ندارد بلکه تولید محصول با ویژگی های مطلوب مستلزم بهبود مستمر است. بهبود مستمر از طریق افزایش سطح علمی و تجربی پرسنل حاصل می گردد. بنابراین می توان تحقیق و توسعه را بخش جدایی ناپذیر کنترل کیفیت دانست.

تعریف کنترل کیفی

کنترل کیفی یعنی اطمینان از تهیه و تولید کالا و خدمات طبق استانداردهای تعیین شده یا حصول تمام ویژگی‌های مطلوب در یک محصول . مثلاً اندازه‌گیری یا آزمون روی یک محصول یا کالا برای مشخص شدن این که آیا با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا خیر.

واحد آزمایشگاه و واحد تحقیق توسعه مطابق چارت سازمانی زیر مجموعه ی واحد کنترل کیفیت قرار می گیرند.

واحد کنترل کیفیت، آزمایشگاه و تحقیق و توسعه شرکت پرین بتن آمود

مراحل کنترل کیفیت

  1. ۱) کنترل کیفیت مواد اولیه
  2. ۲) کنترل کیفیت فرآیند تولید
  3. ۳) کنترل کیفیت محصول نهایی

۱) کنترل کیفیت مواد اولیه

کلیه آزمونها و اندازه گیریهای لازم بر روی مواد خام بطور مداوم انجام شده و در صورت تائید کیفیت و تطابق مشخصات آنها با مطلوبات فنی، مجوز استفاده از آنها صادر می گردد.

۲) کنترل کیفیت فرآیند تولید

در مراحل مختلف تولید، واحد کنترل کیفیت بر شناسایی و کنترل محصول در دست ساخت تمرکز دارد.
فرآیند تولید شامل مراحل زیر می باشد:

  • مخلوط شدن مواد اولیه
  • فرایندهای تولید
  • بسته بندی

۳) کنترل کیفیت محصول نهایی

بعد از کنترل ظاهری محصول تولیدی و جهت حصول اطمینان از تطابق مشخصات با حدود استاندارد آزمونهای زیر بر روی محصول انجام میشود. بدیهی است پس از تائید، محصول بسته بندی و نشانه گذاری شده و جهت تحویل به مشتریان به انبار تحویل داده میشود.

  • اندازه گیری ابعادی
  • تعیین جرم حجمی
  • تعیین مقاومت فشاری

اضافه بر آزمونهای الزامی مطرح در استاندارد ملی ایران کلیه آزمایشهای تعریف شده در سطح بین المللی برای محصول نیز انجام گردیده و اطلاعات آنها ثبت میگردد،که در صورت نیاز مشتریان قابل ارائه میباشد.