ایمنی کار در شرایط پر خطر

وضعیت: درحال فروش
180.000

چگونه شرایط ایمنی و بهداشت‌ِ کار را بهبود ببخشیم

برای بهبود شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار اولین و مهم ترین اقدام حذف عامل مخاطره آمیز می باشد. سلامت کارگران قبل از شروع به کار باید توسط پزشک باصلاحیت کنترل شود. وسایل حفاظت فردي باید با توجه به شغل کارگر و نیاز او از طرف کارفرما تهیه و در اختیار کارگر قرار داده شود .

بهبود شرایط ایمنی و بهداشت‌ِ کار در کارگاه

چگونه شرایط ایمنی و بهداشت‌ِکار را بهبود ببخشیم؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است. برای اینکه شرایط ایمنی و بهداشت‌کار را بهبود ببخشیم باید اقداماتی انجام دهیم که، این اقدامات در چارچوب ایمنی و بهداشت است و مسائل زیاد سختی نیستند و می‌توان با کمی دقت به انجام آنها پرداخت. این اقدامات که بسیار کاربردی هستند به شرح زیر می‌باشند:

 • حذف: اولین و مهم‌ترین اقدام در بهبود محیط کار حذف عامل مخاطره‌آمیز است. (حتی‌الامکان حذف کلیه عوامل خطر نظیر آزبست، سرب و استفاده از حلال‌ها و مواد سرطان‌زا در خط تولید)
 • جایگزینی: در صورت عدم امکان حذف عوامل خطر، اقدام به جایگزین کردن مواد کم‌خطر به‌جای مواد پرخطر و اصلاح خط تولید می‌نماییم
 • جداسازی و ایزوله دستگاه آلاینده: از افراد حاضر در محل (محدود سازی دستگاه تولید کننده سروصدا، گردوغبار و انتشار گازهاي آلاینده) تفکیک عامل خطر، از افراد حاضر در محل (از طریق ایجاد فاصله فیزیکی و یا از نظر زمانی از حضور افراد در محل خطر و تماس با عامل خطر جلوگیری نماییم).
 • کنترل‌های مهندسی: خودکارسازی فرایند و خط تولید، محصور کردن محل‌های خطرناك، حفاظ گذاری دستگاه‌ها.
 • کنترل‌های مدیریتی: ایجاد چرخش کاری به‌منظور کاهش مدت تماس طولانی افراد با یک عامل خطر، جابجایی کارگران، کاهش زمان مواجهه کارگران با عامل خطر.
 • تهویه عمومی کارگاه: تهویه موضعی در نزدیک‌ترین محل به تولید آلاینده‌ها، تهویه دهشی – کششی به‌منظور تأمین هوای تمیز براي تنفس کارگران و خروج هوای آلوده از مسیر و محدوده تنفسی کارگران.
 • وسایل حفاظت فردی: آخرین راهکار ایمنی استفاده از وسایل حفاظت فردی است که وقتی تمام اقدامات اصلاحی در از بین بردن و کاهش عوامل خطر موثر نباشد، نهایتاً استفاده از وسایل حفاظت فردی برای حفظ سلامتی افراد و کارگران توصیه می‌شود.

نصب تابلوهاي هشدار

 • هشدار خطر سقوط در اطراف لبه‌ها و پرتگاه‌ها و چاله‌های بدون سرپوش
 • در محل‌های شیب‌دار و امکان سر خوردن
 • برخورد با ماشین‌آلات و اجسام تیز و برنده
 • سقوط اجسام رهاشده از ارتفاع
 • هشدار نسبت به به‌کارگیری وسایل ایمنی و وسایل حفاظت فردی متناسب با خطرات کارگاه

کنترل‌های پزشکی

سلامت کارگران قبل از شروع به کار باید توسط پزشک با صلاحیت کنترل شود. معاینات قبل از استخدام، برای تطابق شغل با توانایی کارگر و اطمینان از توانایی و سلامت او در بدو شروع و در حین کار الزامی است.

معاینات دوره‌ای: برای تشخیص اثرات مواد و عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگر و میزان حساسیت کارگر نسبت به عوامل زیان‌آور، معاینات دوره‌ای حداقل براي هر سال انجام می‌شود و در صورت لزوم و مشاهده بروز نشانه‌های بیماری ناشی از کار، ضمن انجام اقدامات اصلاحی و بازبینی و تطابق شرایط کار، نسبت به پیشگیری از ایجاد و پیشرفت بیماری اقدام گردد.

کارگری که بیماری‌اش در معاینات دورهای مشخص می‌شود، یا به هر دلیلی توانایی انجام کار معمول را ندارد، باید در مشاغلی که متناسب با توانایی آن‌ها است بکار گماشته شوند و در زمان بازگشت به کار نیز بایستی معاینات شروع مجدد در خصوص آنان انجام شود.

معاینات ویژه: در زمان مواجهه اتفاقی یا عوامل زیان‌آور بیش‌ازحد مجاز بایستی معاینات ویژه برای تمام کسانی که با عامل زیان‌آور تماس داشته‌اند انجام شود و در صورت نیاز تحت درمان و اقدامات پزشکی مناسب قرار گیرند.

استفاده از وسایل حفاظت فردي (PPE) و چگونگی به‌کارگیری آن

چنانچه امکان حذف منابع خطر به شکلی مناسب در کارگاه وجود نداشته باشد، براي حفظ سلامت و پیشگیری از حوادث کاری و بیماری‌های شغلی، به‌عنوان آخرین راهکار بایستی از وسایل حفاظت فردی استاندارد، از قبیل لباس کار، پیش‌بند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، ماسک جوشکاری، ماسک ضد گردوغبار و غیره استفاده گردد وسایل حفاظت فردی باید با توجه به شغل کارگر و نیاز او به یک یا چند نوع وسیله حفاظتی فردی از طرف کارفرما تهیه و در اختیار کارگر قرار داده شود .
بدیهی است کارگران نیز باید از وسایل حفاظت فردی به هنگام انجام کار استفاده کنند و کنترل و نظارت بر استفاده صحیح و دقیق کارگر از این وسایل در داخل کارگاه و زمان انجام کار نیز بر عهده کارفرما است، زیرا عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی پیامدهای غیر قابل جبرانی به همراه دارد و ممکن است عوارضی از قبیل: کوری، صدمات چشمی، ناشنوایی موقت و دائم، بریدگی دست، سوختگی دست‌وپا و صدمه به سر و ستون فقرات، که ممکن است ضربه‌مغزی، قطع نخاع و حتی فوت کارگر را به دنبال داشته باشد . کارفرما (پیمانکار) باید وسایل حفاظت فردی مناسب را به تعداد کافی و به‌طور رایگان در اختیار کارگران قرار دهد و از کاربرد مناسب و نگهداری خوب آن‌ها اطمینان یابد.