برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

وضعیت: درحال فروش
180.000

بررسی اجمالی
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

هدف:

هدف از این روش اجرائی ، برنامه ریزی و کنترل برنامه زمان بندی گزارش گیری پروژه های ابلاغی به طرح و بررسی علل تأخیر در برنامه ها و ارائه راهکارهای مناسب در رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد

1-   دامنه کاربرد:

این روش برای پروژه های ابلاغ شده به طرح خطوط انتقال گاز کاربرد دارد.

2-   مراجع:

  • روش اجرائی کنترل مدارک