برگه اطلاعات ايمني مواد (MSDS)

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
برگه اطلاعات ايمني مواد (MSDS)

برگه اطلاعات ايمني مواد (MSDS)

MSDS مخفف (Material Safety Data Sheet) یا “برگه اطلاعات ایمنی مواد” به نوعی دفترچه راهنمای یک ماده شیمیایی محسوب می شود که اطلاعاتی در مورد ماهیت ماده، شناخت عوامل خطر بالقوه و راه های کنترل آن، در اختیار ما می گذارد. MSDS در سایت های تولید کننده مواد شیمیایی گاها با SDS نشان داده می شود.