خط مشی تغييرات و تحولات در سازمان

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
خط مشی تغييرات و تحولات در سازمان

خط مشی تغييرات و تحولات در سازمان

تغييرات و تحولات مثبت در يك سازمان مي تواند بعنوان عوامل مؤثري در تسريع روند حركت سازمان به سمت تعالي و تحقق اهداف آن مورد توجه قرار داده بشرطي كه بشكل كاملاً منطقي و حساب شده و با پشتيباني به لحاظ مالي همگام باشند. شركت  همواره با بررسي وضعيت موجود و ارزيابي آن از تغييرات و تحولات بعنوان پارامترهاي سازنده استفاده مي نمايد و معتقد است كه اطلاع رساني منظم و توجيه دقيق دلايل و علت هاي اتخاذ شيوه هاي متغير براي رده هاي مختلف مي تواند زمينه هاي انعطاف را در سازمان ايجاد نمايد. در اين رابطه سازمان با تمسك به پديده توانمند سازي و ايجاد انگيزه هاي لازم و همچنين با استفاده از دستورالعملهاي دقيق و حساب شده بطوريكه مانع اجراي فعاليتهاي موازي شود اقدام مي نمايد