دستورالعمل ایمنی و بهداشت پرسنل خدماتی

وضعیت: درحال فروش
160.000

دستورالعمل ایمنی و بهداشت پرسنل خدماتی

محیط های خدماتی نیز همانند محیط های کاری ممکن است دارای خطرات بالقوه ایمنی و بهداشتی باشند. افراد زیادی از پرسنل ستادی در دفاتر مشغول کار هستند خطرات موجود را می توان با طراحی و چیدمان درست اجسام حذف کرد یا کاهش داد.

نکات و دستورالعمل های ایمنی مربوط به دفاتر خدماتی به صورت زیر می باشند:

1- دفاتر خدماتی را همیشه تمیز و پاکیزه نگه دارید.

2- حداقل فضای لازم برای هر فرد در فاز طراحی در نظر گرفته شود.

3- وسایل و تجهیزات تهویه ی مطبوع در نظر گرفته شود.

4- مجاری تهویه و کانال ها را به فیلترهای مخصوص ضد باکتری, قارچ و عوامل بیولوژیکی مجهر کنید.

5- وسایل بهداشتی و رفاهی لازم مانند ابسرد کن, چای ساز و … در نظر گیرید.

6- آب آشامیدنی به مقدار کافی و در دسترس همه باشد.

7- تجهیزات لازم برای اویختن لباس در دفاتر تعبیه شود.

8-  سرویس های بهداشتی به تعداد پرسنل ساخته و نصب شود.

9- سطوح راه رو ها, راه پله ها, طبقات و … همیشه تمیز, مرتب و بدون لغزندگی باشد.

10- افراد در رابطه با اصول ارگونومی (نشستن, برخاستن, کار با کامپیوتر, حمل دستی بار و … ) آموزش ببینند.

11- قسمت های خطرناک داغ و گردنده وسایل و تجهیزات خدماتی حفاظ گذاری شوند.

12- تمام افراد باید با قوانین ایمنی ( تخلیه اضطراری, آتش سوزی, ایمنی برق  و … ) اموزش ببینند.

13- کپسول های اتش نشانی مناسب و به تعداد کافی نصب شده و افراد از نحوه عملکرد مپسول آتش نشانی مطلع باشند.

14- جبعه کمک های اولیه به همراه تجهیزات لازم آن در محل کار نصب شود.

15- روشنایی محل کار, راهروها, اتاق ها, راه پله و  … متناسب با استاندارد باشد.

16- تجهیزات و لوازم خدماتی باید در وضعیت خوبی بوده و کاملا در جای خود مهار شوند.

17- زمانی که کار ندارید کشو های میز و فایل و دراور را ببندید.

18- تمام تجهیزات وسایل برقی مانند کولر, بخاری و … را در پایان وقت اداری خاموش کنید.

19- سیم های برق را از زیر فرش, لولای در, محل تردد افراد و … عبور ندهید.

20- پنکه و بادبزن ها باید دارای تیغه های پلاستیکی به دلیل خطر آتش سوزی ممنوع است.

21- استفاده از سطل زباله پلاستیکی به دلیل خطر آتش سوزی ممنوع است.

22- سیستم های برقی و تجهیزات آتش نشانی را به طور مرتب بازرسی کنید.

23- از تجمع بیش از حد مواد قابل اشتعال مانند کاغذ, کارتن پارچه … در محل کار جلوگیری کنید.

24- سیگار کشیدن در محیط کار خدماتی ممنوع است.