دستورالعمل جابجايي و انبارش كالا و محصولات

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل جابجايي و انبارش كالا و محصولات

دستورالعمل جابجايي و انبارش كالا و محصولات

دستورالعمل جابجايي و انبارش كالا و محصولات

هدف حصول اطمينان از دستيابي به ايمني مناسب در مرحله جابجايي و انبارش كالا در انبارها

محدوده اعتبار كليه كالاهايي كه توسط امور انبارها جابجايي و انبارش مي گردد