دستورالعمل ممنوع بودن خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات

وضعیت: درحال فروش
260.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل ممنوع بودن خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات

دستورالعمل ممنوع بودن خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۸.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۷۱۲ مورخ ۱۳۷۵.۸.۲۶
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و‌سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است
آیین‌نامه “‌ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی”
‌ماده ۱ – به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیانها و
بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد‌دخانی در
اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است.
‌تبصره ۱ – اماکن عمومی مسقف به محلهایی اطلاق می‌شود که محل استفاده و مراجعه
عمومی مردم می‌باشد از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد،‌مصلی‌ها، کارخانجات،
بیمارستانها، درمانگاه‌ها، مطبها، سالنهای نمایش، سینماها، سالن مهمانخانه‌ها
(‌هتلها) و مهمانسراها و میهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها(‌ رستورانها)، گنجینه‌ها
(‌موزه‌ها)، پایانه‌ها (‌ترمینالها)، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی و
فرهنگسراها، کتابخانه‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها‌و مراکز آموزشی و
پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب
اسلامی، بانکها، شرکتهای دولتی و شهرداریها.
‌تبصره ۲ – مسئولان اماکن عمومی موظفند تابلوی ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد
مناسب در محلهایی که قابل رؤیت باشد نصب نمایند و ممنوعیت‌استعمال دخانیات در
اماکن عمومی را یادآور شوند.
‌ماده ۲ – وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و
سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی و شهرداریها موظفند به‌منظور جلوگیری
از اعتیاد جوانان و تبیین زیانهای جانی، بهداشت، اجتماعی و مالی ناشی از مصرف
دخانیات از هر گونه اقدامی که موجب تبلیغ، تشویق یا‌تحریک افراد به استعمال یا
مصرف بیشتر دخانیات شود، جلوگیری نموده و نسبت به تهیه برنامه‌های منظم و منسجم
فرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین‌مضرات و تقبیح مصرف مواد دخانی برای همگان
به ویژه جوانان اقدام نمایند و همچنین برای حسن اجرای این قانون اقدامات لازم را
به عمل آورند. هیأت‌وزیران هر شش ماه یک بار گزارش چگونگی اجرای این قانون را از
سازمانهای مربوط دریافت خواهد کرد.
‌تبصره ۱ – شرکت دخانیات ایران موظف است هشدارهای لازم مربوطه مضرات سیگار را در
روی بسته‌های سیگار اعلام نماید.
‌تبصره ۲ – تبلیغ و هر گونه اقدامی که به ترتیب مقرر در آیین‌نامه اجرایی این
قانون منجر به تشویق عموم به مصرف دخانیات شود، ممنوع است.
‌ماده ۳ – سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداریها و مطبوعات
باید ترتیبی اتخاذ نمایند که در کارها و انتشارات خود، فیلمها و‌سریالهای تولید،
تبلیغ دخانیات به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت نگیرد و شخصیتهای مثبت فیلمها
استعمال دخانیات ننمایند.