دستورالعمل نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي

وضعیت: درحال فروش
150.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي

دستورالعمل نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي

هدف : تعيين نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي ، چگونگي فراهم‌آوري امكانات ، تعيين صلاحيت‌ها ، افزايش سطح آگاهي پرسنل جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي مهارت آنان و سنجش اثربخشي آموزشهاي برگزارشده از اهداف این روش اجرایی می باشد

  • دامنه كاربرد : كليه افراد و پرسنل شاغل در سازمان شامل اين روش مي‌باشند.
  • مسئوليت : مسئوليت اجراء و نظارت بر صحت عملكرد روش بر عهده مسئول آموزش تحت نظارت نماینده مدیریت شرکت مي‌باشد .