دستورالعمل پياده سازي نظام 5S

وضعیت: درحال فروش
140.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل پياده سازي نظام 5S

دستورالعمل پياده سازي نظام 5S

هدف از تدوین این دستورالعمل ارتقاء بهره وری از طریق حذف زمانهای تلف شده برای جستجوی اشیا با استقرار و جایدهی آنها، همچنین ایجاد روشی جهت اجرای سیستم پاکیزگی محیط کار به منظور ایجاد محیط کار منظم، پاکیزه و آماده مطابق با محصول ساخته شده جهت تولید محصول با کیفیت طبق نیاز مشتری براساس اصول 5S