روش اجرائي كنترل توليد

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
روش اجرائي كنترل توليد

روش اجرائي كنترل توليد

هدف
تشريح روند انجام فرآيند توليد محصولات و نحوه نظارت بر فرآيند هاي توليد

دامنه كاربرد

كليه فرآيند هاي توليد  محصول مطابق دامنه شمول نظامنامه كيفيت.

مسئوليت

مسئوليت اجراي اين روش به عهده سرپرست توليد با نظارت مدير كارخانه مي باشد.

شرح :

1-1 – مدير كارخانه اقدامات لازم جهت تأمين فضاي مورد نياز براي توليد محصولات جديد به تناسب نوع محصول، تيراژ توليد و سازگاري با ساير محصولات را با همكاري  سرپرست توليد  به عمل مي آورد.