روش اجرايي برنامه ريزي استراتژيك

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي برنامه ريزي استراتژيك

روش اجرايي برنامه ريزي استراتژيك

     1- هدف : اطمينان از انجام صحيح برنامه ريزي استراتژيك (طرح كسب و كار) و اجراي فعاليتهاي بهبود مستمر و كنترل روند بهبود در شركت .

     2- محدوده اعتبار : كليه واحدهاي شركت

     3- مفاهيم و علائم