روش اجرايي خدمات اداری، امور دفتری، کارگزینی و آموزش

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي خدمات اداری، امور دفتری، کارگزینی و آموزش

روش اجرايي خدمات اداری، امور دفتری، کارگزینی و آموزش

1- هدف:

هدف از اجرای این روش کنترل امور اداری و داخلی شرکت می باشد به طوریکه تمام امور به موقع انجام شود.

2- محدوده:

اين روش اجرايي در محدوده شركت —— (در واحد خمات اداری و کارگزینی ) معتبر و قابل اجراء است.

3- تعاريف:

و …