روش اجرايي دريافت، جابجايي و انبارش اقلام مورد بازرسي

وضعیت: درحال فروش
160.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي دريافت، جابجايي و انبارش اقلام مورد بازرسي

روش اجرايي دريافت، جابجايي و انبارش اقلام مورد بازرسي

هدف از تدوين اين روش اجرايي، مشخص نمودن و شرح روش دريافت، شناسايي، کد گذاري و توزيع اقلام مورد بازرسي‌هاي رسيده از جانب مشتريان به شركت‌ مي‌باشد تا اطمينان به دست آيدکه حمل و نقل, دريافت, جابجايي, انبارش و نگهداري اقلام مورد بازرسي‌ به شيوه مناسبي صورت مي‌گيرد.

اين روش اجرايي، براي اقلام مورد بازرسي‌ مربوط به شركت‌ کاربرد دارد.