روش اجرايي نحوه خريد قطعات يدكي و ملزومات فني

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي نحوه خريد قطعات يدكي و ملزومات فني

روش اجرايي نحوه خريد قطعات يدكي و ملزومات فني

    1- هدف : تنظيم روند خريد قطعات يدكي و ملزومات فني كه در كيفيت توليد محصول نقش مستقيم دارند

  2- محدوده اعتبار : اين روش اجرائي در خصوص مواد اوليه اي كه در توليد محصول نقش مستقيم داشته و از كارخانه سفارش گرديده و پس از خريد به كارخانه تحويل مي گردد ، معتبر است و مسئوليتهاي كلي آن بر عهده واحدهاي بازرگاني( سفارشات داخلي– سفارشات خارجي) ، امور انبارها و نگهداري و تعميرات مي باشد .

 3- مفاهيم و علائم :