روش اجرايي نظرسنجی از مشتريان

وضعیت: درحال فروش
150.000

بررسی اجمالی
روش اجرايي نظرسنجی از مشتريان

روش اجرايي نظرسنجی از مشتريان

1-هدف:

هدف از اجراي اين روش، پايش عملکرد شركت در رابطه با کار انجام شده در شركت در حالي که اين اطمينان حاصل گردد که اسرار مشتريان ديگر محفوظ باقي مي­ماند.

 

2- دامنه كاربرد:

اين روش اجرايي براي كليه بازرسي هاي انجام شده  در شركت­ کاربرد دارد.

3- مسووليت­ها: