روش اجرایی تعمیر ، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات فنی

وضعیت: درحال فروش
150.000

بررسی اجمالی
روش اجرایی تعمیر ، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات فنی

روش اجرایی تعمیر ، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات فنی

هدف : انجام کالیبراسیون ، سرویس و تعمیر دستگاهها ، تجهیزات کنترلی و اندازه گیری و کامپیوتر و چاپگرها  بمنظور جلوگیری از خرابی که منجر به ایجاد تاخیر در روند پروژه خواهد بود و همچنین  اطمینان از کالیبره بودن تجهیزات کنترلی و اندازه گیری و حصول اطمینان از سلامت و کارکرد صحیح آنها

2- دامنه شمول / کاربرد : کلیه دستگاههایی که در مراحل اندازه گیری برقی و ابزار دقیق ، اتوماسیون صنعتی و تاسیسات و تجهیزات ، کامپیوترها ،چابگرها  و تجهیزاتی که جهت کنترل این اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرند .

3- تعاريف :