فرم گزارش دهي شاخص‌ها و پایش و اندازه گیری فرآیندها

وضعیت: درحال فروش
120.000

بررسی اجمالی
فرم گزارش دهي شاخص‌ها و پایش و اندازه گیری فرآیندها

فرم گزارش دهي شاخص‌ها و پایش و اندازه گیری فرآیندها

فرم گزارش دهي شاخص‌ها و پایش و اندازه گیری فرآیندها.