مستندات فراخوان محصول

وضعیت: درحال فروش
260.000

بررسی اجمالی
مستندات فراخوان محصول

مستندات فراخوان محصول

دستورالعمل فراخوان محصول یا روش اجرایی فراخوان محصول مستندی می باشد که مشخص میکند زمانی که محصول نتوانست بعد از فروش شرایط کیفی و فنی مورد انتظار را براورده کند آنگاه چگونه و بر اساس چه دستور عملی اقدام به جمع آوری محصولات نامطبق و معیوب کرد.

فراخوان محصول فرآیند بازیابی کالاهای معیوب و یا بالقوه نا ایمن از مصرف کنندگان است و در عین حال برای آن به مصرف کنندگان غرامت می دهند. اغلب در نتیجه نگرانی های ایمنی در مورد نقص تولید در یک محصول رخ می دهد که ممکن است به کاربر آن آسیب برساند.

1- هدف :
هدف از تهيه اين روش اجرايي مشخص نمودن چگونگي فراخواني وبرخورد با محصولات نامنطبق كه توزيع شده‌اند، است .
2- دامنه كاربرد :
كليه محصولات نامنطبق توزيع شده.
3- مسئوليت اجرا :
مسئوليت اصلي اجراي اين روش برعهده نماينده مديريت مي‌باشد
4- شرح :
در صورت مشخط شدن موارد عدم انطباق روي محصول ارسالي براي مشتريان ( نانوائي ها و ساير مشتريان مطابق روش اجرايي فروش )، جهت فراخواني محصولات نامنطبق ، مطابق فرم محصول فراخوان شده ، مشخصات و موارد عدم انطباق محصولات نامنطبق ارسال شده و نحوه اطلاع رساني جهت جمع اوري تعيين مي گردد، سازمان بر اساس ليست ارسال روزانه آرد به مشتريان شامل نانوائي ها و ساير محلهاي ارسالي ، با اعلام به سازمان غله نسبت به اطلاع رساني و جمع آوري محصول نامنطبق اقدام مي نمايد
كليه كيسه هاي آرد ارسالي مطابق روش اجرايي شناسايي و رد يابي داراي ليبلي محتوي تاريخ توليد و ساير مشخصات بوده كه از اين طريق
درمحل مشتري قابل شناسايي و رديابي مي باشد .
محصول جمع آوري شده مطابق روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه جهت بررسي و بوجود آمدن علل عدم انطباق بررسي ميگرددو جهت اصلاح و جلوگيري از تكرار آن اقداماتي لازم صورت مي گيرد. جهت دسترسي سريع به مشتريان در مواقع فراخواني محصول ، ليستي از مشتريان ( نانوايي ها و سايرين ) بر اساس اعلان سازمان آرد و غله مطابق فرم ليست مشتريان تهيه و نگهداري مي گردد.
6- ضمائم :
فرم ليست مشتريان عمده
فرم محصول فراخوان شده