مستندات ردیابی مواد اولیه و محصولات

وضعیت: درحال فروش
180.000

بررسی اجمالی
مستندات ردیابی مواد اولیه و محصولات

مستندات ردیابی مواد اولیه و محصولات

شناسایی و ردیابی مواد اولیه و محصولات چیست ؟

شناسایی و ردیابی مواد اولیه و محصولات (product traceability) فرآیندی است جهت اطمینان از این که بتوان کلیه سوابق محصولات تولید شده را به راحتی استخراج کرد. محصولات باید از تأمین مواد اولیه گرفته تا تولید و مصرف قابل ردیابی باشند