مستندات شناسایی و ردیابی محصول

وضعیت: درحال فروش
280.000

بررسی اجمالی
مستندات شناسایی و ردیابی محصول

مستندات شناسایی و ردیابی محصول

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

۱- هدف :
کسب اطمينان از اينکه مواد و قطعاتي که از انبار در خط توليد قرار مي گيرند و در کليه مراحل ابتدا، انتهاي توليد و بسته بندي و تحويل به مشتري مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت بروز هر گونه عدم تطابق امکان بررسي بر روي علل بروز مشکل مطابق شناسه هاي موجود قابل رديابي باشد.

۲- دامنه کاربرد :
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل کليه پرسنل توليدي ، محصولات ، مواد اوليه ، تجهيزات و تاسيسات شرکت است.

۳- مسئوليت :
۳- ۱ – مسئوليت اجراء بند ۴-۱- با سرپرست توليد و مسئول انبار است .
۳-۲- مسئوليت اجراء بند ۴-۲- با سرپرست كيفيت است .
۳-۳- مسئوليت اجراء بند ۴-۳- با سرپرست توليد و مسئول نگهداري و تعميرات است .

۴- شرح عمليات :
شناسايي و رديابي پرسنل توليدي ، مواد اوليه ، محصولات مياني و محصولات  و واحدهاي توليدي ، تاسيسات و دستگاهها ، تجهيزات ، محل هاي نگهداري مواد بشرح ذيل است
۴-۱- شناسايي و رديابي پرسنل توليدي بشرح ذيل مي باشد.

۴-۱-۱- پرسنل خطوط كاغذ ، پرس و بسته بندي با شلوار كار سرمه اي رنگ.
۴-۱-۲- پرسنل تفكيك با شلوار كار قهوه اي روشن رنگ.
۴-۱-۳- پرسنل مهندسي با روپوش كار فيروزه اي يا لباس سرهم آبي رنگ.
۴-۱-۴- پرسنل انبار با روپوش سرمه اي رنگ .
۴-۱-۵- پرسنل نگهداري و تعميرات با لباس سرهم سرمه اي رنگ.
۴-۱-۶- پرسنل خدمات با شلوار كار سبز رنگ .
۴-۱-۷- پرسنل اشپزخانه با لباس سفيد رنگ .
۴-۱-۸- پرسنل ماشين آلات با لباس بند دار آبي رنگ .
۴-۱-۹- پرسنل انتظامات با پيراهن سرمه اي رنگ .

۴-۲- شناسايي مواد اوليه ، محصولات مياني و محصولات از طريق برچسب نصب شده بر روي آنها انجام و بشرح ذيل است.

۴-۲-۱- مواد اوليه داراي برچسبي بر روي آنها مي باشد كه در محل هاي انبار آنها قابل شناسايي هستند.
4-2-2- كاغذ ملامينه شده از طريق فرم FW704-02-05 (فرم ثبت مشخصات کاغذهاي ملامينه شده) قابل شناسايي است كه قبل از مصرف در خط پرس در انبار موقت كاغذهاي ملامينه شده قابل شناسايي است.

4-2-3- كد فر شناسايي محصول نهايي FW704-03-04 (فرم شناسايي محصول ) مي باشد.
4-2-4- مواد اوليه تفكيك شده ( MDF ) يا نئوپان با برچسبي به كد FW803-04-01 (فرم تفكيك و درجه بندي كيفي لوحه هاي ورودي خام ) به واحد پرس منتقل مي شود.

۴-۳- واحدهاي توليدي ، تاسيسات و دستگاهها ، تجهيزات ، محل هاي نگهداري مواد را از طريق تابلو هايي كه بر روي آنها نصب شده است مي توان شناسايي كرد.

۴-۴- شناسايي اقلام ورودي ، قطعات و ماشين آلات با توجه به سيستم كدينگ موجود در انبار صورت مي گيرد.

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول و خدمت روشی برای شناسایی و ردیابی محصولات و خدمات می باشد. در این روش از زمان ورود مواد اولیه و یا شروع خدمت، انجام عملیات و فرایند بر روی آنها تا حصول و خلق محصول و یا خدمت نهایی و خروج از سازمان شناسایی و ردیابی تشریح می گردد. این شناسایی و ردیابی حتی بعد از خروج تا توزیع و رسیدن دست مصرف کننده قابل انجام است.

هر سازمان ممکن است از روشی خاص برای شناسایی و ردیابی محصولات و خدمات خود استفاده کند. اما واضح و مبرهن است که باید حتما با روشی محصولات و خدمات خود را در طی بازه تولید و یا ارائه خدمت و تا خروج از سازمان ردیابی کند.

اهمیت موضوع شناسایی و ردیابی محصول/خدمت دربند ۷-۵-۳ استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و بند ۸-۵-۲ استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ روشن میشود.

شناسایی و ردیابی محصول یا خدمت چیست؟

درک صحیح و دقیق از مفهوم شناسایی و ردیابی کمک شایانی به مستندسازی این فرایند می کند. در یک سازمان ، محصول یا خدمت در هر مرحله ای که باشد، چه در مرحله ورود به سیستم و چه در حین اجرا و چه در زمان ترخیص و چه در دست مشتری یا کارفرما بایستی تحت کنترل باشد. تحت کنترل بودن یعنی اینکه کلیه مشخصات فنی، مشخصات مجریان، مشخصات کنترل کیفی کنندگان، مشخصات ترخیص کنندگان، مشخصات تامین کندگان و حتی زمان و تاریخ قابلیت شناسایی و ردیابی باشد.

سیستم شناسایی و ردیابی بایستی طوری طراحی گردد که در هر مرحله، مخصوصا زمانیکه محصول یا خدمت خارج از سازمان هست ، قابلیت بررسی تمام موارد فوق را داشته باشد.

نمونه روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول / خدمت

دستورالعمل شناسایی و ردیابی محصول یا خدمت یکی از مستندات تخصصی ایزو محسوب میگردد. تهیه و تدوین روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصولات و خدمات کار هر کسی نیست. کارشناسان و مشاوران ایزو در تهیه و تدوین این رویه معمولا با مشکلاتی روبرو میشوند.

نمونه دستورالعمل و یا روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول یا خدمت عملا یافت نمی گردد. حتی اگر نمونه ای هم یافت گردد، قابلیت استفاده در هر سازمان و مجموعه ای را ندارد. بلکه فقط می توان از ساختار مفهومی آن ایده گرفت. سپس با توجه به سازمان خود آنرا تغییر دهید.

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول یا خدمت روشی گسترده و وسیع است و بخش زیادی از سازمان را شامل میشود ودر هر بخش سازمان ، یکی از اعضای سازمان مسئول آن هست.

همکاری و اجرای روش شناسایی و ردیابی محصول و خدمت با همه افراد مرتبط است. اما مسئول اصلی شناسایی و ردیابی با واحد تضمین کیفیت است.

برای مثال در زمان ورود مواد اولیه همکاری فی مابین مسئول کنترل کیفیت و مسئول انبار جهت شناسایی و ردیابی کالاها لازم است. در زمان تولید، مسئول تولید و کنترل کیفیت ، و پس ازتولید نهایی و آماده شدن محصول، واحد فروش و خدمات مشترکین عهده دار شناسایی و ردیابی است.

تعیین نحوه جیدمان کالا در انبار، زون بندی انبار، نحوه تفکیک مناطق انبارش براساس کالاهای تعیین تکلیف شده، تعیین تکلیف نشده ( رسید موقت ) و ضایعاتی، کد گذاری کالاها و … میتواند بخشی ازروش شناسایی و ردیابی مواد اولیه و کالا در انبار باشد.

در فرایند تولید، شکست محصول به فرایندهای تولیدی تشکیل دهنده و صحه گذاری هرمرحله از فرایند با تایید یا عدم تایید کیفیت فرایند انجام شده و تعیین تکلیف و اثرگذاری برمحصول تا تایید نهایی محصول ، روند کلی شناسایی و ردیابی در فرایند تولید است.

همچنین بعد از آماده شدن محصول یا خدمت نهایی نیز روشی باید برای شناسایی وردیابی محصولات یا خدمات فروخته شده و خریداران آنها تعیین و تدوین گردد.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول / خدمت

در زیر ما یک نمونه روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول / خدمت از نوع خدماتی قرار دادیم. این نمونه فقط جنبه الگوبرداری دارد و قابل استفاده در هر شرکتی نیست. چون همانطور که قبلا گفتیم روش اجرایی شناسایی و ردیابی یک روش کاملا تخصصی با زمینه فعالیت هر مجموعه ای هست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی زهابی آماده همکاری باشرکتها در زمینه مشاوره و استقرار و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی ایزو ISO میباشد. تهیه و تدوین روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول یا خدمت نیز یکی از خدمات مرکز زهابی می باشد.

جمع بندی

در واقع شناسایی و ردیابی در شرکت ها و سازمان ها لازم و ضروری می باشد.