روش اجرایی بازنگری مدیریت

وضعیت: درحال فروش
160.000

بررسی اجمالی
روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت

  1. هدف :

هدف از تدوين اين روش ايجاد رويه‌اي مدون بمنظور بازنگري سيستم مديريت یکپارچه و همچنين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه متعاقب آن در شركت فنی و مهندسی سایبر مي‌باشد بطوريكه كاستي‎هاي اين سيستم متناوباً مورد بررسي و بازنگري قرار گرفته ، در يك روند اثربخش و در راستاي برآوردن نيازمنديهاي سيستم مديريت یکپارچه رو بسوي بهبود مستمرحركت نمايد

  1. دامنه كاربرد :

دامنه كاربرد اين روش اجرايي بازنگري كل سيستم مديريت یکپارچه و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه   متعاقب تصميمات اتخاذ شده در جلسات بازنگري مديريت را از نظر محتوي و اجرا شامل مي‎گردد.

  1. تعاريف :

كليه اصطلاحات موجود در متن روش در حوزه استانداردISO 9000-2000  و ISO 14001:2007 و OHSAS18001:2007 مي‎باشد.

و …