روش اجرایی تهیه تکنیکال فایل محصول

وضعیت: درحال فروش
150.000

بررسی اجمالی
روش اجرایی تهیه تکنیکال فایل محصول

روش اجرایی تهیه تکنیکال فایل محصول

سند تکنیکال فایل

سند تکنیکال فایل می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تشریح تجهیز
 •  دستورالعمل‌های استفاده
 • اهداف محصول
 • الزامات
 • الزامات و مشخصات محصول
 • الزامات ذی‌نفعان
 • چارت‌های طراحی معماری، نقشه‌های ساخت، جانمایی گردش
 • فایل نرم‌افزار شامل الزامات خاص نرم‌افزار، معماری نرم‌افزار، جزییات طراحی نرم‌افزار، واحد نرم‌افزار،  یکپارچگی و تست سیستم (طرحریزی و نتایج)
 • فایل مدیریت ریسک شامل خط مشی ریسک، ارزیابی و تحلیل ریسک، کاهش ریسک
 • فایل مهندسی عوامل انسانی/ قابلیت استفاده نظیر مشخصات استفاده، مشخصات قابلیت‌ها، استفاده از سناریوها، آزمون‌ها، …
 • ارزیابی بالینی
 • اعلامیه انطباق