پرونده های الکترونیک ایزو

وضعیت: درحال فروش
360.000

بررسی اجمالی
پرونده های الکترونیک ایزو

پرونده های الکترونیک ایزو

پرونده های الکترونیک ایزو 13485 سازمان (E) شامل 16 فایل یا بیشتر می باشد که یک سازمان می بایست در سازمان خود نگهداری کند تا زمانی که نیاز به مطالعه یا مراجعه جهت بررسی قوانین و مقررات ایزو 13485 ویرایش 2016 داشته باشد در دست رس مسئول فنی شرکت یا واحدهای مدیریت کیفیت یا سایر کاربران مرتبط قرار بگیرد

محتویات این پکیج عبارت است از :

1 – متن استاندارد iso 13485:2016

2 – نیازمندی های سیستم های مدیریت کیفیت iso 9001:2015

3 – متن استاندارد بین المللی مدیریت ریسکEN iso 14971:2000

4 – دراکتیو تجهیزات پزشکی یا COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC

5 – ….

مقاله در حال نگارش …