مستندات ایزو 13485 پزشکی


  • مراحل آموزش ایزو 13485
  • دانلود مستندات ایزو 13485
  • آنالیز الزامات آموزش iso 13485
  • تحلیل مسائل ایزو 13485
  • جمع بندی
  • هدف اين روش اجرايي، تشريح چگونگي آموزش پرسنل در شركت مي‌باشد.
  • دامنه روش اجرايي

اين روش اجرايي براي اطمينان از ميزان صلاحيت لازم پرسنل شركت كه در كيفيت محصول و رضايتمندي مشتري نقش دارند، كاربرد دارد.

  • ورودي‌هاي اصلي روش اجرايي

اطلاعات اصلي ورودي روش اجرايي به شرح جدول زير بوده و اين اطلاعات در قسمت آموزش شركت نگهداري ‌ميشود…….

برای دانلود تکنیکال فایل و مستندات و آموزش ایزو 13485 با گروه زهابی تماس بگیرید .