استانداردهای عمومی سازمان و محصول

در حال نمایش 189 نتیجه

٪25

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی

قیمت اصلی ریال8.000.000 بود.قیمت فعلی ریال6.000.000 است.
مكان گيرنده

opc محصول

ریال350.000
مكان گيرنده

فرم FMEA

ریال120.000
مكان گيرنده

فرم شرح وظایف

ریال120.000

کنترل عملیات

ریال160.000
مكان گيرنده

شرح وسیله

ریال150.000
مكان گيرنده

تعهدنامه ها

ریال150.000
مكان گيرنده

نظرسنجی

ریال260.000
مكان گيرنده

کالیبراسیون

ریال200.000
مكان گيرنده

خط مشی کیفیت

ریال150.000
مكان گيرنده

پایش محیط کار

ریال140.000

چارت سازمانی

ریال120.000