دسته بندی ها

ایزو 13485 (استاندارد تجهیزات پزشکی)

در حال نمایش 132 نتیجه

نمودار فرآیند عملیات OPC (Operation Process Chart )

opc محصول

ریال 280.000

چارت سازمانی

ریال 100.000
٪76
تکنیکال فایل زهابی

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی

قیمت اصلی ریال 8.000.000 بود.قیمت فعلی ریال 1.900.000 است.

نمودار opc محصول

ریال 290.000
٪81
ایزو 13485 زهابی

مجموعه مستندات سازمانی ایزو 13485

قیمت اصلی ریال 10.000.000 بود.قیمت فعلی ریال 1.900.000 است.
مكان گيرنده

شرح وسیله

ریال 120.000
مكان گيرنده

تعهدنامه ها

ریال 100.000
مكان گيرنده

کنترل مستندات

ریال 160.000
مكان گيرنده

نظام نامه کیفیت

ریال 1.700.000
مكان گيرنده

فرم شرح وظایف

ریال 120.000
مكان گيرنده

نظرسنجی

ریال 100.000
مكان گيرنده

کالیبراسیون

ریال 100.000
مكان گيرنده

خط مشی کیفیت

ریال 100.000
مكان گيرنده

پایش محیط کار

ریال 100.000
مكان گيرنده

مستندات آموزش

ریال 240.000
مكان گيرنده

اهداف سازمانی

ریال 160.000
مكان گيرنده

مستر لیست ایزو

ریال 260.000